Nr.20 - Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

Sagsnr.: 18/26838

 

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 04-02-2019

Formanden orienterede om KL’s Børne- og Ungetopmøde d. 31.1 og 1.2. Orienteringen blev taget til efterretning.