Nr.92 - Sager på vej

Sagsnr.: 18/949

 
Charlotte Sander (A)

Sagsfremstilling og økonomi

Oktober:

Danske Skoleelever - foretræde

Orientering om arbejdet i det fælleskommunale elevråd med foretræde af det fælleskommunale elevråd

Implementering af antimobbelovgivning herunder opfølgning på ev. Klagesager vedr. mobning for skoleåret 17/18

Status på projekt sproggaven

Opfølgning på omlægning af modtagetilbud til nye tosprogede elever

Evaluering af 10. klasse

 

November-december:

Studietur for Børne- og Skoleudvalget

Økonomisk opfølgning 3. kvartal - Specialundervisning

Uanmeldte tilsyn i ungdomsklubber

Ny dagtilbudslov

Kapacitets- og behovsanalyse på dagtilbudsområdet

Den nationale trivselsmåling 2018

 

Temadrøftelse november:

Tidlig indsat og opsporing af udsatte børn i dagtilbud

 

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 10-09-2018

Udvalget ønsker at få en orientering om it på skolerne på et kommende møde.

Orienteringen blev herefter taget til efterretning.