Nr.91 - Meddelelser fra administrationen

Sagsnr.: 17/28904

 
Charlotte Sander (A)

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 10-09-2018

Administrationen orienterede om, at der udskrives Skolevalg for elever i 8., 9. og 10. klasse d. 13. januar 2019. Skoler der ønsker at deltage skal selv tilmelde sig. Administrationen er i gang med at afklare om skolerne har planer om at tilmelde sig. 

Endvidere blev der givet en orientering om klub 2990 i Nivå, der indtil videre er lukket i to uger.

 

Orienteringen blev taget til efterretning.