Nr.90 - Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

Sagsnr.: 17/28904

 
Charlotte Sander (A)

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 10-09-2018

Formanden orienterede om deltagelse i opstartsseminar for partnerskab mellem 10 kommuner og KL om morgendagens it i folkeskolen d. 22. august sammen med repræsentanter fra administrationen. Det er efterfølgende besluttet ikke at fortsætte i partnerskabet.

Orienteringen blev taget til efterretning.