Nr.82 - Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.: 18/949

 
Charlotte Sander (A)

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 10-09-2018

Godkendt.