Nr.94 - Træffetider

Sagsnr.: 18/949

 
Ergin Øzer (A)

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 09-10-2018

Repræsentanter fra Danske Skoleelever redegjorde for deres politiske oplæg ”Lyst til læring” august 2018.

 

Formand og næstformand for Det fælleskommunale Elevråd i Fredensborg Kommune deltog sammen med skoleleder Hans Frøslev Jensen, Humlebæk Skole. Formandskabet redegjorde for opgaverne i Det fælleskommunale Elevråd i 2018/2019.

 

Henriette Nisted, Christina Kusk og Maya Gaudesen, forælder og bestyrelsesrepræsentanter fra Bøgegårdens bestyrelse redegjorde for synspunkter i forhold til Bøgegårdens fremtid efter indførelse af SFO i Fredensborg Kommune.