Nr.93 - Forsøgsordning for træffetid - Børne- og Skoleudvalget

Sagsnr.: 18/6222

 
Ergin Øzer (A)

Beslutningstema

Borgere kan efter beslutning i Byrådet den 30. april 2018 nu få mulighed for at få foretræde for fagudvalg og fremføre deres synspunkter på en sag, der ikke nødvendigvis er optaget på dagsordenen.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Følgende tre har søgt om foretræde for udvalget:

 

  • Danske Skoleelever: Den manglende læringslyst i de ældste klasser.
  • Fælleskommunale elevråd: Arbejdet i elevrådet.
  • gegårdens fremtid efter indførelse af SFO i Fredensborg kommune.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget.

 

Elektroniske bilag

Indstilling

  1. At elevernes synspunkter til efterretning.

 

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 09-10-2018

Synspunkter fra Danske Skoleelever, det Fælleskommunale Elevråd i Fredensborg Kommune blev fremlagt og udvalget havde stor anerkendelse af elevernes engagement og ideer.

 

Synspunkterne fra forældre og bestyrelsesrepræsentanter fra Bøgegårdens bestyrelse blev taget til efterretning.