Nr.102 - Meddelelser fra administrationen

Sagsnr.: 17/28904

 
Ergin Øzer (A)

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 09-10-2018

Administrationen orienterede om KL’s børnetopmøde d. 31.1 og 1.2 2019, indslag i P4 morgen d. 3.10 om kommunens læsetilbud Sprogpilot i forbindelse med den internationale ordblindeuge og om samarbejde med Kræftens Bekæmpelse om Røgfri Skole. Orienteringen blev taget til efterretning.