Nr.103 - Sager på vej

Sagsnr.: 18/949

 

Sagsfremstilling og økonomi

 

November:

Studietur for Børne- og Skoleudvalget

Økonomisk opfølgning 3. kvartal – Specialundervisning

Orientering af vurdering af tildeling af befordringsgodtgørelse

Opfølgning på omlægning af modtagetilbud til nye tosprogede elever

Samarbejdsaftale med Naturstyrelsen om Skolen i Virkeligheden

Ændring af styrelsesvedtægter i forlængelse af overgang til SFO og SFO II

 

December:

IT i folkeskolen

Evaluering af 10. klasse

 

2019:

Uanmeldte tilsyn i ungdomsklubber

Kapacitets- og behovsanalyse på dagtilbudsområdet

Udmøntning af ny dagtilbudslov: Bedre vilkår for private leverandører

 

 

Temamøde 2018:

Tidlig indsats og opsporing af udsatte børn i dagtilbud.

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Børne – og Skoleudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.