Nr.117 - Sager på vej

Sagsnr.: 18/949

 

Beslutningstema

Orientering om sager på vej.

Sagsfremstilling og økonomi

 

December:

Fremtidens Folkeskole i Fredensborg Kommune - status

IT i folkeskolen

Evaluering af 10. klasse

Kapacitetsudvidelse Børnehusene Kokkedal

 

Januar 2019:

Fælles indskrivning på alle skoler – oplæg til høring

Godkendelse af styrelsesvedtægt for dagtilbud efter høring

 

Videre frem:

Samarbejdsaftale med Naturstyrelsen om Skolen i Virkeligheden

Uanmeldte tilsyn i ungdomsklubber

Kapacitets- og behovsanalyse på dagtilbudsområdet

Nye vedtægter Kastaniegården – (godkendelse Byråd)

Ændring af skolestyrelsesvedtægt og bilag i forlængelse af overgang til SFO og SFO II

 

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 12-11-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.