Nr.116 - Meddelelser fra administrationen

Sagsnr.: 17/28904

 

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 12-11-2018

Administrationen orienterede om program for dialogmøde d. 21. november og tilbagevende til ordinær drift af klubben i Nivå. Orienteringen blev taget til efterretning.