Nr.114 - Introduktion til Møllevejen

Sagsnr.: 16/27913

 

Beslutningstema

Orientering om Møllevejens indsatser.

Sagsfremstilling og økonomi

17. august 2018 blev Møllevejen indviet.

 

Møllevejen indeholder:

 

 • Møllevejens - vejledning (tidlig inkluderende indsats)
 • Møllevejens - behandling
 • Møllevejens - skole (aktuelt 52 elever)

 

Huset, som rummer ovenstående tre elementer, kaldes ”Møllevejen” og er en samling af indsatser for udsatte børn og unge, som indeholder en behandlingsdel, en vejledningsdel og en skoledel. Behandlingsdelen udfører familiebehandling, gruppetilbud og psykologiske vurderinger. Vejledningen udfører henholdsvis pædagogisk vejledning til daginstitutioner, praksisvejledning til skolerne samt tale-høre-pædagogisk bistand.

 

Faggrupper, ansat på Møllevejen, er:

 

 • Praksisvejledere, som vejleder og yder sampraksisforløb i skoleregi
 • Pædagogiske vejledere, som yder pædagogisk vejledning og kompetenceudvikling i dagtilbudsregi
 • Tale-hørepædagoger
 • Psykologer
 • Skolepædagoger
 • Lærere

 

Møllevejens målsætning

Møllevejens skole er et helhedsorienteret tilbud med individuelt tilpassede indsatser, som skal sikre mest mulig læring og trivsel for udsatte børn og unge.

Fælles vision for Møllevejen, er, at der vedblivende arbejdes på at barnet oplever sig inkluderet, ved at sikre barnet mest mulig deltagelse i de miljøer barnet færdes i.

 

Møllevejens skole

Møllevejens Skole er en nyoprettet dagbehandlingsskole for elever fra 1.-10. klasse med socio-emotionelle udfordringer og udviklingsforstyrrelser. Møllevejens skole udbyder specialundervisning med tilhørende behandlingsindsatser. Møllevejens skole udbyder både undervisning som et dagbehandlingsskoletilbud og for udskolingseleverne som heltidsundervisning under ungdomsskoleloven.

I undervisningen arbejdes der målrettet med at aktivere det enkelte barns motivation for læring gennem situeret læring/projektundervisning.

 

 

Alle elever på skolen får en individuelt tilrettelagt behandlingsplan, som tilgodeser barnets individuelle behov for familiebehandling og særlige undervisningsformer. Behandlingsplanen er udarbejdet af psykologer fra Møllevejens behandlingsdel.

 

Skolen består af tre spor: spor A, spor V og spor X, som er delt i fire afdelinger:

 • Spor A - Indskoling (1.-3. kl.)
 • Spor A - Mellemtrin (4.-6. kl.)
 • Spor A - Udskoling (7.-10. kl.)
 • Spor V (4.-6. kl.) og Spor X (7.-10.kl.)

 

Spor A

Spor A er for børn med socio-emotionelle udfordringer og udviklingsforstyrrelser, der for en periode har behov for intensiv familiebehandling og specialundervisning.

 

Spor X og V

Spor X og V er et særskilt skoleforløb for en lille gruppe af børn med langvarigt skolefravær og med behov for et intensivt tilrettelagt dagbehandlingsforløb. Dagbehandlingen består i daglig pædagogisk støtte til at møde op samt sideløbende familiebehandling. Skole- og behandlingsarbejdet i Spor X og V tager udgangspunkt i den enkelte elevs funktionsniveau samt eventuelle diagnoser og inddrager forældrene tæt.

 

For alle tre spor gælder det, at kørsel til og fra skolen er et centralt pædagogisk redskab, som skal sikre inklusion af eleverne i skolen.

 

Madordning

Som et centralt element i dagbehandlingsarbejdet har vi et køkken, som også fungerer som daglig kantine. Elevernes ernæringsmæssige behov indgår i deres behandlingsplan, således at elevens basale sundhed skaber grobund for mest mulig indlæring. Køkkenleder og kok Morten Gudmand-Høyer Sørensen skaber med sin store passion for mad en smittende glæde ved måltidet, lærer eleverne om gastronomisk dannelse og skaber relation til eleverne gennem madlavningen.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

llevejen yder Pædagogisk, psykologisk vejledning, herunder PPR-funktionen jf. Folkeskolelovens § 20 stk. 2, forebyggende foranstaltninger jf. Servicelovens § 11.3 og § 52 stk. 3. Møllevejens skole er en dagbehandlingsskole, som udfører specialundervisning jf. Folkeskolelovens § 20.2, et behandlingstilbud jf. Servicelovens § 52.3.1. samt undervisning jf. ungdomsskoleloven.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

 

Understøtter FNs verdensmål om sundhed og trivsel.

 

Understøtter Byrådets arbejdsgrundlag du kan mere end du tror.

 

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

 

 1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 12-11-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.