Nr.32 - Meddelelser fra administrationen

Sagsnr.: 17/28904

 
Thomas von Jessen (C)

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 12-03-2018

Administrationen orienterede om brev til forældre på Endrup Skole og Endrup Fritidshjem om foranstaltninger i forbindelse med fund af skimmelsvamp.

Orienteringen blev taget til efterretning.