Nr.31 - Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

Sagsnr.: 17/28902

 
Thomas von Jessen (C)

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 12-03-2018

Der forelå ingen meddelelser.