Nr.30 - Sager på vej

Sagsnr.: 18/949

 
Thomas von Jessen (C)

Beslutningstema

Der orienteres om sager på vej til behandling.

Sagsfremstilling og økonomi

April

 

Samarbejdsaftale med Naturstyrelsen om Skolen i Virkeligheden

 

Sammen om Kokkedal - status

 

Status på kapacitet i dagplejen jf. budgetforlig

 

Kapacitets – og behovsanalyse på dagtilbudsområdet

 

Status på elevoptag og økonomi på Fredensborg Skole, afdeling Karlebo

 

Årsredegørelse 2017, Ungdommens Uddannelsesvejledning

 

 

Maj

 

Medborgerskabspulje – puljeansøgninger

 

Fornyelse af driftsoverenskomster med selvejende daginstitutioner

 

 

Juni

 

 

2. halvår 2018

 

Kvalitetsrapport dagtilbud

 

Uanmeldte tilsyn i ungdomsklubber

 

Opfølgning på omlægning af modtagetilbud til nye tosprogede elever

 

Status for Sprogpilot Fredensborg

 

Udmøntning af dagtilbudsloven

 

 

 

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 12-03-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.