Nr.29 - Dialogmøde 23. maj aflyst

Sagsnr.: 17/28367

 
Thomas von Jessen (C)

Beslutningstema

Aflysning af det planlagte dialogmøde med skole- og områdebestyrelser den 23. maj. Sagen er til godkendelse.

Sagsfremstilling og økonomi

På sit møde den 15. januar 2018 besluttede Børne- og Skoleudvalget, at dialogmøderne med skole- og områdebestyrelser i år skulle ligge den 23. maj og den 21. november. Da udvalget den 5. februar drøftede pejlemærkerne i ”På vej mod fremtidens skoler i Fredensborg, blev det besluttet, at pejlemærkerne skulle være temaet på det første af de to dialogmøder.

 

I mellemtiden er der planlagt en åbningskonference for projekt Fremtidens Folkeskoler i Fredensborg Kommune den 24. maj. Her bliver alle skole- og områdebestyrelser inviteret, og pejlemærkerne ventes at indgå som en del af temaet for konferencen

 

Derfor foreslår administrationen, at dialogmødet den 23. maj udgår, og at det næste dialogmøde således er den 21. november. Tema for dette møde vil blive fremlagt til beslutning på et senere tidspunkt.

Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven §46a

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget

Kommunikation

Administrationen sender aflysning af dialogmødet til deltagerne.

Indstilling

1)     At dialogmødet med skole- og områdebestyrelser den 23. maj aflyses.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 12-03-2018

Administrationens indstilling godkendt.