Nr.27 - Indskrivning til børnehaveklasser august 2018

Sagsnr.: 17/17493

 
Thomas von Jessen (C)

Beslutningstema

Orientering om indskrivningen til de kommende børnehaveklasser med skolestart i august 2018

Sagsfremstilling og økonomi

Indskrivningen til de kommende børnehaveklasser med start i august 2018 er nu afsluttet.

 

Der er i år 449 børn i Fredensborg Kommune, der kan starte i børnehaveklasse i det kommende skoleår. Antallet var i skoleåret 17/18: 490 og i skoleåret 16/17: 494.

 

Fordelingen af de 449 elever ser således ud:

 

 • 288 har ønsket distriktsskolen
 • 40 har ønsket en anden folkeskole i kommunen end distriktsskolen
 • 79 har ønsket privatskoler
 • 20 har ønsket folkeskoler i andre kommuner
 • 2 mangler at svare
 • 13 har fået skoleudsættelse
 • 8 er visiteret til undervisning i specialtilbud

 

Alle 40 børn, hvor der er ønsket en anden skole end distriktsskolen, har fået opfyldt deres ønske.

 

79 familier har ønsket privatskole. Antallet har fordelt sig mellem skolerne Nordsjællands Grundskole og Gymnasium, Al-Irchad skolen, Helsingør Privatskole, Iqra privatskole, Rudolf Steiner skolen, Rungsted Private Realskole, Humlebæk Lilleskole, Per Gyrum, DIA Privatskole og Hørsholm Lilleskole.

 

De familier, der har ønsket folkeskoler i andre kommuner, har primært søgt optagelse i Hørsholm Kommune men også i Allerød, Frederikssund og Egedal Kommune.

 

De to, der mangler at svare, er familier administrationen ikke kan komme i kontakt med, og Fredensborg Kommunes kontrolgruppe har derfor overtaget sagerne.

 

13 børn er blevet skoleudsat, hvilket er et fald på 13 børn i forhold til sidste år.

 

Igen i år er der også elever fra andre kommuner, som ønsker at gå i skole i Fredensborg Kommune. Antallet er endnu ikke endeligt, da skolerne først skal optage kommunens egne elever og på den baggrund tage stilling til antallet af kommende børnehaveklasser. Først herefter kan der tages stilling til, om der er pladser til elever fra andre kommuner.

 

Antallet af børnehaveklasseelever, der er indskrevet på kommunens skoler, fordeler sig på nuværende tidspunkt således:
 

 • Kokkedal Skole – 67 elever
 • Nivå Skole – 60 elever
 • Humlebæk Skole – 53 elever
 • Langebjergskolen – 40 elever
 • Endrupskolen – 51 elever
 • Fredensborg Skole – 56 elever heraf fire elever til matriklen i Karlebo

 

Bevilling

-

Retsgrundlag

Folkeskoleloven § 36

Andre virkninger (handicap, integration, ligestilling, miljø, sundhed)

-

Kompetence

-Børne – og Skoleudvalget

Kommunikation

-

Elektroniske bilag

Oversigt over fordelingen af skolestartere

Indstilling

At orienteringen om indskrivning til børnehaveklassestart i august 2018 tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 12-03-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.