Nr.24 - Godkendelse af dagsorden

Thomas von Jessen (C)

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 12-03-2018

Godkendt.