Nr.64 - Meddelelser fra administrationen

Sagsnr.: 17/28904

 
Charlotte Sander (A), Ergin Øzer (A)

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 31-05-2018

Administrationen orienterede om brev fra undervisningsministeren om ny pulje, der er afsat til forsøg med teknologiforståelse i folkeskolen. 45 kommuner kan søge om andel i puljen på i alt 21,7 mio. kr. Ansøgningsfristen er 24. august. Umiddelbart forventer administrationen at ansøge puljen. Orienteringen taget til efterretning.