Nr.63 - Meddelelser fra formand og udvalgets medlemmer

Sagsnr.: 17/28902

 
Charlotte Sander (A), Ergin Øzer (A)

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 31-05-2018

Der blev orienteret om åbningskonferencen for Fremtidens Skole d. 24. maj og henvendelse fra KLs’ Børne- og Ungeudvalg om invitation til regionale møder i efteråret.

Orienteringen taget til efterretning.