Nr.62 - Sager på vej

Sagsnr.: 18/949

 
Charlotte Sander (A), Ergin Øzer (A)

Beslutningstema

Der orienteres om sager på vej.

Sagsfremstilling og økonomi

 

August

Samarbejdsaftale med Naturstyrelsen om Skolen i Virkeligheden

 

September

Kvalitetsrapport dagtilbud

Studietur

Tidlig indskrivning

Status for Sprogpilot Fredensborg / kommunens indsats for ordblindhed

 

Oktober

Danske Skoleelever - foretræde

Orientering om arbejdet i det fælleskommunale elevråd med foretræde af det fælleskommunale elevråd

Opfølgning på evt. klagesager vedr. mobning for skoleåret 17/18

 

November - december

Uanmeldte tilsyn i ungdomsklubber

Opfølgning på omlægning af modtagetilbud til nye tosprogede elever

Ny dagtilbudslov

 

Temadrøftelser:

Inklusion i folkeskolen - september

Tidlig indsats og opsporing af udsatte børn i dagtilbud - november

 

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Børne – og Skoleudvalget

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 31-05-2018

Orienteringen taget til efterretning.