Nr.56 - Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.: 18/949

 
Charlotte Sander (A), Ergin Øzer (A)

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 31-05-2018

Godkendt.

Tinne Borch Jacobsen (V) deltog ikke under punkt 55 og 56. Hanne Berg (F) deltog ikke under punkt 55, 56 og 57.