Nr.55 - Træffetid

Sagsnr.: 18/949

 
Charlotte Sander (A), Ergin Øzer (A)

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 31-05-2018

Ingen mødt.

Fraværende: Tinne Borch Jacobsen (V), Hanne Berg (F)