Nr.54 - Meddelelser fra administrationen

Sagsnr.: 17/28904

 
Tinne Borch Jacobsen (V), Per Frost Henriksen (A)

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 14-05-2018

Administrationen orienterede om,

-         at der i uge 18 er udsendt brev til alle forældre på Endrupskolen og fritidshjemmet med status for arbejdet med forbedring af indeklima.

-         tilmelding til åbningskonferencen om Fremtidens Skole d. 24. maj.

-         at leder af Autismecenter Ullerødskolen er gået på pension og der aktuelt er rekrutteringsproces i gang i forhold til ansættelse af ny leder.

 

Orienteringen taget til efterretning.