Nr.53 - Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

Sagsnr.: 17/28902

 
Tinne Borch Jacobsen (V), Per Frost Henriksen (A)

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 14-05-2018

Der forelå ingen meddelelser.