Nr.52 - Sager på vej

Sagsnr.: 18/949

 
Tinne Borch Jacobsen (V), Per Frost Henriksen (A)

Beslutningstema

Der orienteres om sager på vej.

Sagsfremstilling og økonomi

Maj 2018

Temadrøftelse: Fremtidig organisering og placering af kommunens specialklasser

 

Samarbejdsaftale med Naturstyrelsen om Skolen i Virkeligheden

 

Kapacitet i dagtilbud

 

2. halvår 2018

 

Foretræde: Danske Skoleelever oktober

 

Orientering om arbejdet i det fælleskommunale elevråd oktober

 

Opfølgning på evt. klagesager vedr. mobning for skoleåret 17/18

 

Kvalitetsrapport dagtilbud

 

Uanmeldte tilsyn i ungdomsklubber

 

Opfølgning på omlægning af modtagetilbud til nye tosprogede elever

 

Status for Sprogpilot Fredensborg

 

Udmøntning af dagtilbudsloven.

 

Temadrøftelser:

Inklusion i folkeskolen,

Tidlig indsats og opsporing af udsatte børn i dagtilbud

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 14-05-2018

Listen suppleres med en sag om tidlig indskrivning. Orienteringen taget til efterretning.