Nr.45 - Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.: 18/949

 
Tinne Borch Jacobsen (V), Per Frost Henriksen (A)

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 14-05-2018

Godkendt.