Nr.6 - Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 15-01-2018

Godkendt.


Sag nr. 9 blev behandlet før sag nr. 7. Herefter blev sagerne behandlet i rækkefølge.