Nr.13 - Meddelelser fra administrationen

Sagsnr.: 17/28904

 

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 15-01-2018

Administrationen orienterede om henvendelse til alle kommuner fra Undervisningsministeriet om reglerne for håndtering af data fra den nationale trivselsmåling på skoleområdet og status for kommunens opfølgning på udmeldingen fra ministeriet.