Nr.12 - Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

Sagsnr.: 17/28902

 

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 15-01-2018

Formanden orienterede om invitation til udvalgets medlemmer fra Fredensborg Lærerforening.