Nr.11 - Sager på vej

Sagsnr.: 13/45307

 

Beslutningstema

Der orienteres om sager på vej til behandling.

Sagsfremstilling og økonomi


Februar 2018

 

Kvalitetsrapport skoler

 

Status for klubtilbud og SSP- Indsats i Nivå

 

Pejlemærker for skolerne i Fredensborg Kommune

 

 

Marts

 

Orientering om samarbejdsplatformen AULA

 

Opfølgning på evt. klagesager vedr. mobning fra perioden oktober-december 2017

 

Sammen om Kokkedal - status

 

 

April

 

Kvalitetsrapport dagtilbud

 

Samarbejdsaftale med Naturstyrelsen om Skolen i Virkeligheden

 

 

Maj

 

Medborgerskabspulje - puljeansøgninger

 

 

2. halvår 2018

 

Fornyelse af driftsoverenskomster med selvejende daginstitutioner

 

Uanmeldte tilsyn i ungdomsklubber

Opfølgning på omlægning af modtagetilbud til nye tosprogede elever

 

Orientering om opfølgning på helhedsplanen Nivå

 

Udmøntning af dagtilbudsloven

 

Orientering om Mødregruppen

 

Forslag om placering af Indsatsskolen

 

Status for Sprogpilot Fredensborg

 

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 15-01-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.