Nr.10 - Venstre ønsker sag vedr. synliggørelse af Karlebo Skole optaget på dagsordenen

Sagsnr.: 17/26599

 

Beslutningstema

Venstre ønsker sag vedrørende synliggørelse af Karlebo Skole optaget på byrådsdagsordenen.

Sagsfremstilling og økonomi

Synliggørelse af Karlebo Skole

 

Baggrund


Karlebo Skole (afdeling under Fredensborg skoledistrikt) har siden sammenlægningen med Fredensborg skolerne oplevet et kraftigt fald i elevtallet. Skolen er således reelt lukningstruet.


Skolen er et på flere måder unikt skoletilbud i Fredensborg Kommune, som vi skal værne om.


Karlebo Skole skiller sig således ud, ved at være en ganske lille enhed, med plads til op til 100 elever. Karlebo skole giver således mulighed for en tryg skole start i landlige omgivelser, hvor ”alle kender alle”. Inden sammenlægningen med Fredensborg Skoler, var der en stærk tradition for, at elever fra kommunens øvrige skoledistrikter ”fyldte op” i klasserne, således at klassekvotienten generelt lå +/- 20 elever. Det var således ikke unormalt, at halvdelen af årgangen kom fra andre skoledistrikter.


Til trods for at der fortsat er søgning fra andre skoledistrikter, oplever forældre fra andre skoledistrikter, at deres ønsker om at indskrive deres børn på Karlebo skole ikke opfyldes. Forældrene oplever således et massivt pres fra forskellige dele af kommunens organisation for ikke at vælge Karlebo Skole.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Kommunerne styrelseslov §11.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

Venstre indstiller, at følgende tiltag iværksættes:


  1. Alle medarbejdere i administrationen, samt de enkelte skoledistrikter instrueres om, at være imødekommende for forældres ønsker om at indskrive deres børn på Karlebo skole. Dette under hensyntagen til fastholdelse af en normal klassekvotient under hensyntagen til skolens faciliteter i øvrigt.

  1. Karlebo Skole anses i alle sammenhænge som en ”normal” skole, og indskrivning af børn med særlige behov gennemføres efter samme principper som kommunens øvrige folkeskoler.

  1. Kommunen udsender senest midt i december en skrivelse til samtlige forældre med indskrivningsparate børn, hvor man gør opmærksom på muligheden for at indskrive deres børn i Karlebo skole som et alternativ til eksempelvis privatskole. Naturligvis med angivelse af, at man ikke kan opnå gratis skoletransport, hvis man vælger en skole udenfor sit skoledistrikt.

  1. En tilsvarende skrivelse udsendes i 2018 umiddelbart før indskrivningsperioden åbnes.

Beslutning i Byrådet den 18-12-2017

Byrådet besluttede at sende sagen til behandling i Børne – og Skoleudvalget.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 15-01-2018

Udvalget var enige om, at Karlebo afdelingen naturligvis skal understøttes inden for de rammer, som er politisk besluttet.


Fra næste skoleår vil alle afdelinger på de enkelte skoler i kommunen blive beskrevet i kommunens materiale om skoleindskrivning.


Udvalget bad administrationen til et kommende møde beskrive de mulige forklaringer på, at flere forældre fra skoledistriktet vælger Karlebo afdelingen fra.


De forældre fra det relevante skoledistrikt, som ved skoleindskrivningen 2018 valgte Karlebo afdelingen fra, spørges om årsagen til dette.