Nr.22 - Meddelelser fra administrationen

Sagsnr.: 17/28904

 

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 05-02-2018

Der forelå ingen meddelelser.