Nr.21 - Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

Sagsnr.: 17/28902

 

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 05-02-2018

Orientering fra KL’s børnetopmøde d. 1. og 2. februar.


Orienteringen blev taget til efterretning.