Nr.20 - Sager på vej

Sagsnr.: 18/949

 

Beslutningstema

Der orienteres om sager på vej til behandling.

Sagsfremstilling og økonomi

Marts 2018

 

Godkendelse af kvalitetsrapporten for skoleområdet (inkl. udtalelser fra skolebestyrelser)

 

Opfølgning på evt. klagesager vedr. mobning fra perioden

oktober-december 2017

 

Sammen om Kokkedal – status

 

 

April

 

Kvalitetsrapport dagtilbud (april)

 

Samarbejdsaftale med Naturstyrelsen om Skolen i Virkeligheden

Orientering om samarbejdsplatformen AULA

 

 

Maj

 

Medborgerskabspulje - puljeansøgninger

 

 

Juni

 

 

2. halvår 2018

Fornyelse af driftsoverenskomster med selvejende daginstitutioner

 

Uanmeldte tilsyn i ungdomsklubber

 

Opfølgning på omlægning af modtagetilbud til nye tosprogede elever

 

Orientering om opfølgning på helhedsplanen Nivå (november)

 

Status for Sprogpilot Fredensborg

 

Udmøntning af dagtilbudsloven

 

Orientering om Mødregruppen

 

 

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 05-02-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.