Nr.128 - Meddelelser fra administrationen

Sagsnr.: 17/28904

 
Ergin Øzer (A)

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 03-12-2018

Administrationen orienterede om et pilotprojekt ”Bedre indeklima i daginstitutioner”, som er sat i gang. Udvalget vil få en orientering, når resultatet af projektet er kendt. Orienteringen blev taget til efterretning.