Nr.127 - Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

Sagsnr.: 17/28904

 
Ergin Øzer (A)

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 03-12-2018

Formanden orienterede om

  • Deltagelse i konference afholdt af Egmont Fonden d. 28.11 og udsendt pressemeddelelse om ordblindeindsatsen i Fredensborg Kommune i kølvandet på rapport fra Egmont Fonden, hvor Fredensborg Kommune fremhæves for deres ordblindeindsats.
  • Afslutningskonference om ligestilling i læringsmuligheder afholdt i Egedalshallen af Børnehusene Kokkedal og Børnehusene Fredensborg d. 22.11

 

Udvalget evaluerede det afholdte dialogmøde d. 21.11. Orienteringen blev taget til efterretning.