Nr.126 - Sager på vej

Sagsnr.: 18/949

 
Ergin Øzer (A)

Beslutningstema

Orientering om sager på vej.

Sagsfremstilling og økonomi

 

Januar 2019:

Fælles indskrivning på alle skoler – oplæg til høring

 

Godkendelse af styrelsesvedtægt for dagtilbud efter høring

 

Videre frem 2019:

Uanmeldte tilsyn i ungdomsklubber

 

Kapacitets- og behovsanalyse på dagtilbudsområdet

 

Nye vedtægter Kastaniegården – (godkendelse Byråd)

 

Endelige nye vedtægter Smedegårdens Børnehus (godkendelse Byrådet)

 

Ændring af skolestyrelsesvedtægt og bilag i forlængelse af overgang til SFO og SFO II

 

Specialundervisning 4. kvartal 2018

 

Masterplan specialundervisning 2019

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 03-12-2018

Listen suppleres med en sag om evaluering af udvalgets første år, sag om læringsplatformen Meebook samt status for Skolen i Virkeligheden.

 

Orienteringen blev taget til efterretning.