Nr.119 - Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.: 18/949

 
Ergin Øzer (A)

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 03-12-2018

Godkendt.