Nr.80 - Sager på vej

Sagsnr.: 18/949

 

Beslutningstema

Der orienteres om sager på vej.

Sagsfremstilling og økonomi

 

September

Kvalitetsrapport dagtilbud

Tidlig indskrivning

Status for Sprogpilot Fredensborg

Kommunens indsats for ordblindhed

Samarbejdsaftale med Naturstyrelsen om Skolen i Virkeligheden

 

Oktober

Danske Skoleelever - foretræde

Orientering om arbejdet i det fælleskommunale elevråd med foretræde af det fælleskommunale elevråd

Implementering af antimobbelovgivning herunder opfølgning på evt. klagesager vedr. mobning for skoleåret 17/18.

Status projekt Sproggaven

Opfølgning på omlægning af modtagetilbud til nye tosprogede elever

Evaluering af 10. klasse

 

November - december

Uanmeldte tilsyn i ungdomsklubber

Opfølgning på omlægning af modtagetilbud til nye tosprogede elever

Ny dagtilbudslov

Kapacitetsanalyse - dagtilbud

 

Temadrøftelser:

Inklusion i folkeskolen - september

Tidlig indsats og opsporing af udsatte børn i dagtilbud - november

 

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Børne - og Skoleudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 20-08-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.