Nr.79 - Meddelelser fra administrationen

Sagsnr.: 17/28904

 

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 20-08-2018

Administrationen orienterede om afholdelse af kompetenceudviklingsdag for alle kommunens lærere d. 9.8 samt konference d. 3.10 2018 om fremtidens skolebyggerier, hvor tre af udvalgsmedlemmerne deltager.