Nr.78 - Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

Sagsnr.: 17/28904

 

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 20-08-2018

Formanden orienterede om besøg af KL’s Børne – og Ungeudvalg d. 15.8 i Børnehusene Kokkedal, hvor udvalget blev introduceret til Børnehusene Kokkedal og Fredensborgs fælles projekt ”Ligestilling i læringsmuligheder – et normkritisk perspektiv” samt børnehusenes arbejde med Sproggaven.