Nr.77 - Fastsættelse af mødekalender for Byråd og fagudvalgene i 2019 - BSU

Sagsnr.: 18/15852

 

Beslutningstema

Forslag til mødeplan for Byråd og fagudvalgene 2019. Børne- og Skoleudvalget skal alene tage stilling til forslag til egne mødedatoer.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Mødestart kl. 17:15.

 

Mandag den 14. januar 2019

Mandag den 4. februar 2019

Torsdag den 7. marts 2019

Torsdag den 4. april 2019

Onsdag den 8. maj 2019

Torsdag den 6. juni 2019

Mandag den 19. august 2019

Mandag den 9. september 2019

Tirsdag den 8. oktober 2019

Mandag den 11. november 2019

Mandag den 2. december 2019

 

Øvrige møder i komitéer, råd mm., il blive tilføjet kalenderen, når mødedatoerne er offentliggjort.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Andre virkninger (FN's Verdensmål m.m.)

Nr. 8, Anstændige jobs og Økonomisk vækst.

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget.

 

Kommunikation

Mødedatoerne vil blive offentliggjort på www.fredensborg.dk

 

Indstilling

  1. At forslag til mødekalender godkendes.

 

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 20-08-2018

Forslag til mødekalender 2019 blev godkendt med bemærkning om, at der ved fremtidig planlægning af møderne for 2020 tages udgangspunkt i afvikling af udvalgsmøderne på en fast ugedag.