Nr.76 - Dialogmøde med skole- og områdebestyrelser den 21. november 2018

Sagsnr.: 17/28367

 

Beslutningstema

Tema og proces for dialogmødet med skole- og områdebestyrelser den 21. november 2018. Sagen er til beslutning.

Sagsfremstilling og økonomi

Børne- og Skoleudvalget besluttede på sit møde den 12. marts 2018 at det første af to årlige dialogmøder med skole- og områdebestyrelserne i Fredensborg Kommune blev erstattet af åbningskonferencen for Fremtidens Folkeskoler i Fredensborg Kommune, der blev afholdt i samme uge som dialogmødet oprindeligt var kalendersat til. Temaet for dialogmødet ville have været ”Pejlemærkerne i På vej mod fremtidens skoler i Fredensborg” og det overlappede dermed i vid udstrækning med åbningskonferencen i både indhold og deltagerkreds.

Det næste dialogmøde er planlagt til den 21. november 2018. Administrationen foreslår, at pejlemærkerne fastholdes som tema for dette møde, idet arbejdet med implementering af pejlemærkerne nu er et fokusområde i kommunens skoler. Med pejlemærkerne centralt emne vil der også være mulighed for at drøfte visionerne for den fysiske udvikling af skolerne i Fredensborg Kommune.

Den konkrete planlægning af mødet sker i samarbejde mellem administrationen og forældrerepræsentanter i bestyrelserne.

Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Folkeskolelovens §46a.

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget.

Kommunikation

Administrationen sender invitation og program ud forud for mødet.

Indstilling

1)     At temaet for dialogmødet den 21. november 2018 bliver pejlemærkerne i ”På vej mod fremtidens skoler i Fredensborg”

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 20-08-2018

Administrationens indstilling vedtaget med tilføjelse om, at der i tilrettelæggelse af programmet også skal indgå tema om bevægelse.