Nr.68 - Masterplan Specialundervisning 2018-2022

Sagsnr.: 18/2823

 

Beslutningstema

Børne- og Skoleudvalget forelægges opdateret version af masterplan 2018-2022 for specialundervisning. Masterplanen indgår i budgetmaterialet til budgetseminariet for budget 2019-2022.

Sagsfremstilling og økonomi

Børne- og Skoleudvalget godkendte d. 31. maj 2018 den økonomiske masterplan for specialundervisning, herunder at budgetudfordringen for 2019-2022, efter en opdatering af masterplanen med maj-tal og en kvantificering af den økonomiske virkning af de igangsatte initiativer, skulle indarbejdes i budgetvurderingen.

Masterplanen er opdateret jf. ovenstående og den økonomiske udfordring er herefter reduceret fra samlet 30,1 mio. kr. over budgetperioden til 15,6 mio. kr. Udfordringen er medtaget i budgetvurderingen.

Den økonomiske udfordring i budgetperioden 2019-2022 fremgår i tabellen nedenfor.

 

Økonomisk udfordring 2019-2022 (i 1.000 kr. og i 2019 priser)

 

2019

2020

2021

2022

2019-2022

Økonomisk udfordring

-4.574

-3.931

-3.676

-3.421

-15.602

 

Masterplanen er udover ovenstående opdatering også ajourført sprogligt.

Som det fremgår af masterplanen, forventes der pr. ultimo maj 2018 et merforbrug på 3,3 mio. kr. i 2018. I budgetrevisionen pr. 30. juni 2018 forventes det, at et merforbrug på 3,3 mio. kr. kan håndteres indenfor den samlede ramme på pol 6 – Skole i 2018. Der forventes pr. 30. juni 2018 samlet set balance mellem budget og forbrug på pol 6 – Skole. Dog tyder juli tallene på, at udfordringen på specialundervisning kan blive større end de 3,3 mio. kr. i 2018.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

At Børne- og Skoleudvalget tager den opdaterede version af masterplanen 2018-2022 Specialundervisning til efterretning.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 20-08-2018

Administrationens indstilling blev taget til efterretning.