Nr.67 - Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.: 18/949

 

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 20-08-2018

Godkendt.