Nr.66 - Forsøgsordning for træffetid - Børne- og Skoleudvalget

Sagsnr.: 18/6222

 

Beslutningstema

Borgere kan efter beslutning i Byrådet den 30. april 2018 nu få mulighed for at få foretræde for fagudvalg og fremføre deres synspunkter på en sag, der ikke nødvendigvis er optaget på dagsordenen.

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Lærerkreds har med baggrund i forsøgsordningen søgt om foretræde for udvalget.

De begrunder anmodning om foretræde med følgende: ”Det drejer sig om lærernes arbejdstid med baggrund i et politisk mandat givet i de lokale forhandlinger af BSU november 2013”.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget.

Elektroniske bilag

Indstilling

  1. At Lærerkredsens synspunkter tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 20-08-2018

Synspunkterne blev taget til efterretning.