Nr.43 - Meddelelser fra administrationen

Sagsnr.: 18/949

 
Bettina Bové (B)

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 17-04-2018

Administrationen orienterede om:

Ansøgte puljer i Socialministeriet: Kompetenceløft ifm ”Styrkede læreplaner” og puljen til flere pædagoger til dagtilbud, som har en andel af udsatte børn.

7. og 5. klasse på Fredensborg Skole har vundet henholdsvis 1. og 3. plads i international matematikkonkurrence ”Kænguruprisen” udskrevet af Danmarks Matematiklærerforening.

 

Nominering af Pædagogisk Læringscenter (PLC) Fredensborg Skole i kategorien ”Danmarks bedste PLC”. Prisen uddeles 20. april.

 

Status for fund af skimmelsvamp på Endrupskolen og Dr. Louises Børnehus, Fredensborg samt midlertidig flytning af ungdomsklubben til Fredensborg Fritidsklub i forbindelse med udbedring efter vandskade i AlexandraHouse.

 

Orienteringen taget til efterretning.

 

Fraværende: Lars Egedal (V)