Nr.42 - Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

Sagsnr.: 18/949

 
Bettina Bové (B)

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 17-04-2018

Formanden orienterede om deltagelse i KL’s partnerskab om morgendagens folkeskole med fokus på it. Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende: Lars Egedal (V)