Nr.41 - Sager på vej

Sagsnr.: 18/949

 
Bettina Bové (B)

Beslutningstema

Der orienteres om sager på vej til behandling.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Maj

 

Medborgerskabspulje – puljeansøgninger

Fornyelse af driftsoverenskomster med selvejende daginstitutioner

Samarbejdsaftale med Naturstyrelsen om Skolen i Virkeligheden

Kapacitets- og behovsanalyse på dagtilbudsområdet

 

 

 

Juni

 

Opfølgning på evt. klagesager vedr. mobning fra perioden januar-marts 2018

 

 

2. halvår 2018

 

Kvalitetsrapport dagtilbud

Uanmeldte tilsyn i ungdomsklubber

Opfølgning på omlægning af modtagetilbud til nye tosprogede elever

Status for Sprogpilot Fredensborg

Udmøntning af dagtilbudsloven

 

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 17-04-2018

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende: Lars Egedal (V)